การซื้อตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles Interface) จำนวน ๑๔ อัน

ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.