การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม./ม้วน จำนวน ๑๒๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.