การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ขนาด ๒ นิ้ว สูง ๒ ม. ยาว ๑๐ ม./ม้วน จำนวน ๑๒๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.