การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร/ม้วน จำนวน ๑๕๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.