การซื้อติดตั้งม่านอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.


Comments are closed.