การซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าสนามพร้อมชุดล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง

เลขที่กจด.ปซ. ๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.