การซื้อตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Barrier) จำนวน ๒๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗Comments are closed.