การซื้อถุงมือยางไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑,๘๓๐ กล่อง แบ่งออกเป็น Size S จำนวน ๕๔๐ กล่อง Size M จำนวน ๑,๐๘๐ กล่อง และ Size L จำนวน ๒๑๐ กล่อง

ประกาศวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.