การซื้อถุงมือยางไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑.๘๐๐ กล่อง แบ่งออกเป็น Size S ๕๔๐ กล่อง Size M จำนวน ๑.๐๘๐ กล่อง และSize L จำนวน ๑๘๐ กล่อง

วันที่ประกาศ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.