การซื้อถุงมือยาง ไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง Size S จำนวน ๕๔๐ กล่อง Size M จำนวน ๑,๐๘๐ กล่อง และ Size L จำนวน ๑๘๐ กล่อง

ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.