การซื้อนาฬิกาดิจิตอล (Digital Clock) นาฬิกาดิจิตอล (Digital Clock) สำหรับห้องควบคุมและนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๔ รายการ

ประกาศวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.