การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital clock) จำนวน ๓๘ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๗๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.