การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.