การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.