การซื้อบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) จำนวน ๒๒๓,๐๐๐ ใบ

เลขที่กจด.ปซ. ๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.