การซื้อบัตรอัตโนมัติ (On Board Unit : OBU) พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.