การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

เลขที่ กจด.ปซ.๔๖/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น.


Comments are closed.