การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

เลขที่ กจด.ปซ.๑๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
ยื่อข้อเสนอในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.