การซื้อปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยและระบบลงเวลาจุดตรวจศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB ๔) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.