การซื้อปรับปรุงระบบ HQ สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุวสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๔๗/๒๕๖๕

Comments are closed.