การซื้อปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๗๗/๒๕๖๕

Comments are closed.