การซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันพร้อมอุปกรณ์แบบสะพาย จำนวน ๒ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.