การซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.