การซื้อผ้าคลุมดับเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมตลับน้ำยาเหลวระเหยดับเพลิงรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

Comments are closed.