การซื้อผ้าคลุมดับเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมตลับน้ำยาเหลวระเหยดับเพลิงรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๔ ชุด

เลขที่กจด.ปซ. ๔๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.