การซื้อพร้อมติดตั้งเพาเวอร์ปลั๊กสำหรับเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรองจากภายนอกทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.