การซื้อรถกระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.