การซื้อรถคุ้มกัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ สัญญาณไฟลูกศรและอุปกรณ์ลดความรุนแรง จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๓๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.