การซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LE อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๕ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

Comments are closed.