การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถยนต์ จำนวน ๑๐ คัน

ประกาศวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.