การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน

ประกาศวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๓๑/๒๕๖๕

Comments are closed.