การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๕ คัน

วันที่ประกาศ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.