การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑๑๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕


Comments are closed.