การซื้อรถตรวจค่าสะท้อนแสงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๘ถ/๒๕๖๕

Comments are closed.