การซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.