การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวิบวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และกล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปจ.๒๙/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

Comments are closed.