การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุกประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.