การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564

 

Comments are closed.