การซื้อรถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ แบบกระบะเหล็กพร้อมคอกเสริม สัญญาณไฟวับวาบ ติดตั้งชุดดูดซับแรงปะทะ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.