การซื้อรถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ แบบกระบะเหล็กพร้อมคอกเสริม สัญญาณไฟวับวาบติดตั้งชุดดูดซับแรงปะทะ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗



Comments are closed.