การซื้อรถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ แบบกระบะเหล้กพร้อมคอกเสริม สัญญาณไฟวับวาบ ติดตั้งชุดดูดซับแรงปะทะ จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ป ๑๙/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.