การซื้อรถบรรทุกเครน ติดตั้งกระเช้า พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.