การซื้อรถบรรทุกเครน ติดตั้งกระเช้า พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.