การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กันชนท้าย และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๑๐๗/๒๕๖๕

Comments are closed.