การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บและกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปซ. ๗๓/๒๕๖๔

Comments are closed.