การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๗/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.