การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๔ คัน

ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ.๓๒/๒๕๖๕

Comments are closed.