การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๖๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕


Comments are closed.