การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

ประกาศวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๙๑/๒๕๖๔

Comments are closed.