การซื้อรถยกลากจูง ขนาด๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.